Protestantse godsdienst

Protestants Evangelische godsdienst (PEGO) : onze visie en werkwijze
Wij geloven in een goddelijk beginsel dat ons denken te boven gaat: een God van goedheid, hoop en vrede diep in ons eigen hart, en om ons heen. In de PEGO-les gaan wij op zoek naar deze schat in ons hart door verhalen en gesprekken, door zelfreflectie, denken en voelen. Hiervoor gaan wij op avontuur in de Bijbel en ook in andere verhalen.
Bijbelverhalen worden eerst bekeken in het kader van hun tijd, en de essentie wordt vertaald naar de leefwereld van kinderen.  Universele waarden als vriendschap, eerlijkheid, respect, verdraagzaamheid en eigenwaarde komen ook bij ons aan bod.

Er worden geen fundamentalistische stellingen doorgegeven, noch wordt er verwezen naar een bepaalde kerk.  In onze klas zitten kinderen van Protestantse en Evangelische kerken, maar ook kinderen die “geloven in God”, maar niet tot een bepaalde kerkgemeenschap behoren. Respect voor de overtuiging van de leerlingen en hun ouders staat centraal. PEGO staat open voor iedereen, ongeacht de kerkelijke of levensbeschouwelijke achtergrond.
Onze taak is het om kinderen te begeleiden in hun persoonlijke zoektocht naar innerlijk geluk, zelfontplooiing en geloofsvertrouwen. Via verhalen zetten wij hen aan tot persoonlijk denken en het vinden van waarden en attitudes. In een geest van openheid laten we ruimte voor diverse reacties en belevingen van leerlingen, en we moedigen hen aan om zichzelf en anderen te leren kennen en hun eigen visie te vinden.

Een stukje geschiedenis: De Protestantse kerk is ontstaan in de 16de eeuw als reactie op de toenmalige Katholieke kerk die zich autoritair en materialistisch opstelde.
In de Protestantse kerk is er geen centraal gezag dat de visie van de kerk bepaalt (geen paus). Protestanten denken zelfstandig na over de Bijbel en zo zijn er in de loop van de tijd verschillende strekkingen ontstaan. Er is verder geen verering van heiligen en er zijn ook geen beelden in de kerk. De voorgangers (dominees) zijn meestal gehuwd. Wij doen geen eerste of plechtige communie.

Lentefeest? Soms willen ouders toch een soort lentefeest voor hun kind. Dat is zeker bespreekbaar. Wij geven dan onze eigen inhoud mee en sluiten aan bij het lentefeest dat op school wordt georganiseerd.
Als er vragen zijn ben ik zeker bereid tot een gesprek.

Juf Marleen.