Islam


Wat doen we in de islamles?

Islam betekent overgave aan Allah. Wie zich overgeeft aan Allah is een moslim. Een moslim getuigt dat er geen god is die aanbeden mag worden dan Allah en dat de profeet Mohammed Zijn laatste boodschapper is.

De islamlessen bestaan uit verschillende onderdelen: geloofsleer, aanbidding, het leven van de profeet Mohammed, Koran, zedelijkheid en godsdienst en cultuur.

-In de lessen geloofsleer, leren we Allah beter kennen, Zijn Schepping, Zijn profeten en Boeken, enz. 

-Hoe en waar we Allah aanbidden leren we in de lessen aanbidding, maar ook hoe en waar anderen bidden. 

-De profeet Mohammed is een groot voorbeeld voor ons, dus moeten we weten hoe hij leefde en wie zijn familie was. Dan kunnen we beter vergelijken hoe ons gedrag is en hoe wij omgaan met onze familie en omgeving. 

-In de Koranlessen is het niet de bedoeling veel Koranverzen te memoriseren, maar dat we leren wat er in de Koran staat, wat de hoofdstukken betekenen die we uit het hoofd zouden moeten kennen en hoe moslims volgens de Koran leven. 

-Zedelijkheid is in elke levensbeschouwing heel belangrijk. Hoe we met elkaar omgaan, familiebanden, ziekenbezoek, armen en mensen in nood. Maar ook over onze speciale dagen.

Godsdienst en cultuur is onze relatie met andere godsdiensten, omgeving, het milieu. Deze lessen worden deels samen met de andere levensbeschouwelijke vakken gegeven (zoals bv “de berenklas”).

De islam les heeft vooral als doel, de leerlingen op een speelse en creatieve manier liefde voor hun godsdienst in te planten, een warm hart voor hun profeet en nieuwsgierigheid om meer te leren over de islam in relatie tot de wereld.Kroepoek en saté 

De laatstse les voor de kerstvakantie speelden we met het 1e en het 2e ljr samen met onze vriendjes van Zedenleer rond het boek: Kroepoek en Saté.

We vonden het allemaal superleuk!!

Tot volgend jaar!!!!!

Kijk maar naar de foto's hier


Reinheid is de helft van ons geloof

We leren hoe we onze kleding netjes houden.

- T-shirt netjes gevouwen in de kleerkast
- schoenen mooi gepoetst
- geen kleren zonder knopen

We deden het heel goed hoor, kijk maar naar de foto'sWie in het Hiernamaals gelooft, doet het goedde

De leerlingen van het 5e leerjaar maakten een eigen NGO.
Sarp en Thierno, maakten een hulporganisatie voor bejaarden.
Zij ontworpen een logo, werkten een strategie uit op PowerPoint en gingen de laatste les voor de kerstvakantie, zelfgemaakte pannenkoeken, wafels en ontbijtkoekjes brengen naar het bejaardentehuis.
Jarah was wegens afwezigheid van Juf Mirjam,bij de voorbereidingen betrokken, dus ging zij natuurlijk graag mee om de bejaarden te verrassen.

De belangrijkste les die we leerden: 

door anderen een plezier te doen, worden we zelf gelukkiger.

Voor meer foto's klik hierRamadanactiviteiten in en buiten de klas

De leerlingen van het 1e en 2e leerjaar kregen ramadanwerkboekjes van Isa en Muiz.
Isa is een kleine moslim die in de moskee vriendschap sluit met een kat die Muiz heet.
Samen doen ze leuke activiteiten rond ramadan.Een van de opdrachten is een selfie maken en opsturen naar de juf. 


Dit zijn de selfies die ik kreeg:
Quizvraag: zoek de gelijkenis tussenIsa en Rayan.


Isa en Muiz knutselden leuke sfeerlichtjes.
Wij ook.

Voor meer foto's klik hier

Ik schrijf dit naar aanleiding van de bezorgdheden in de media en collega’s op andere scholen, in verband met moslimleerlingen in het lager onderwijs die mee vasten.
Vorige jaren viel de maand Ramadan tijdens de schoolvakanties. De volgende jaren zal de ramadan tijdens het schooljaar zijn.
De allereerste Koranverzen die geopenbaard werden, gaan over het belang van studie. Studeren kun je pas als je lichaam in optimale conditie is.
In de Koran staat dat Allah niemand belast boven zijn vermogen. Achttien uren vasten is lastig voor een volwassen, maar boven het vermogen van een kind.
De profeet Mohammed zei dat islam de religie is van gematigdheid.
Kinderen zijn geen kleine volwassenen, zij hebben hun volledige nachtrust en meerdere maaltijden nodig om te groeien en in optimale conditie te zijn om te studeren.
Daarom zijn kinderen vrijgesteld van het vasten.
Het vasten is één van de 5 zuilen waarop de geloofspraktijk gesteund is, dus is het belangrijk dat de kinderen er naartoe leven om ooit deel te nemen. Zij zien de volwassenen in hun geloofsgemeenschap vasten en willen die, zoals elk kind, imiteren.
De kinderen leren in de islamles hoe ze op hun niveau kunnen vasten door:  geen ruzie te maken, goede daden te doen, een Koranvers in te studeren, hun gebed te oefenen, niet te snoepen en als ze het echt willen en mogen, in het weekend eens proberen om enkele uurtjes niets te eten.
Ik vind het belangrijk dat de leerlingen de geloofspraktijk niet als lastig of moeilijk ervaren. Ze leren wat het geloof inhoudt, maar tegelijk dat ze in alle vrijheid keuzes kunnen maken volgens hun mogelijkheden en inzichten. Zij leren ook dat ze degene die andere keuzes maken niet mogen beoordelen of veroordelen.
In de media werd verteld dat er kinderen zijn die elkaar aansporen om te vasten, terwijl ouders niet op de hoogte zijn. Het is daarom belangrijk om de klasleerkracht te verwittigen.

Juf Ann

 Welkom Ramadan

We heten de vastenmaand welkom met vlaggen.
We maakten een placemat met de belangrijkste elementen tijdens de maand ramadan en speelden een ramadanspel waarmee we onze kennis testen.

Voor meer foto's klik hier


De Koran is ons Boek '16

Wij leren leuke weetjes over ons Boek: de Koran.
Dat het in het Arabisch geschreven is.
Dat het door Allah geopenbaard werd via de engel Gibriel (Gabriël) aan de profeet Mohammed.

We knutselden een deurhanger/ bladwijzer en maakten kennis met het Arabisch alfabet via een bingo-spel en computerspelletjes.

Tijdens de week van de Braille, maakten we het Arabisch alfabet in braille.

Wij houden van de Koran, want er staat in dat Allah alle mensen verschillend gemaakt heeft zodat we van elkaar zouden leren.

Voor meer foto's klik hier

Wij leren bidden '15

De leerlingen van het 1e leerjaar leerden de voorwaarden voor het gebed en een vereenvoudigd
gebed.

Voor meer foto's klik hierDe gebedstijden

Moslims bidden 5 keer per dag. Dat doen we niet willekeurig maar op vaste tijdstippen volgens de stand van de zon.

Wij knustselden een gebedswijzer.

Voor meer foto's klik hier


De Hadj, bedevaart naar Mekka '15


Elke gezonde moslim probeert  één keer in zijn leven de bedevaart naar Mekka  te doen; als hij/zij daar de gezondheid en het geld ervoor heeft.

Tijdens de hadj moet de bedevaarder een aantal opdrachten uitvoeren.

Eén van die opdrachten is het offeren van een ram op het einde van de hadj. Dan vieren alle moslims over de hele wereld het offerfeest.

De leerlingen leren de verschillende opdrachten aan de hand van een zelf gemaakt hadjspel.
Wij vierden offerfeest '15

De moslims vierden donderdag 24/9/1915 hun offerfeest.
Daarom nodigden de leerlingen van de islamles hun vriendjes van godsdienst en zedenleer uit om samen het offerfeest te vieren.
Kort leerden we iets over het offerfeest.
Daarna kregen we een lekker hapje.
Het was vooral heel gezellig samen!


voor meer foto's klik hier


Happy New Year !!! 1437Wij hebben een islamitische kalender.
Een maankalender met 12 maanden, 354 dagen en onze eigen speciale dagen.

Op 14 oktober was het nieuwjaar.
Wij zijn nu in het jaar 1437 van onze jaartelling.
Wij vierden offerfeest '14


voor meer foto's klik hier